Identyfikacja kibiców sportowych

Skaner dowodów osobistych jest urządzeniem automatycznie odczytującym dane z dowodu osobistego (imię, nazwisko, nr dokumentu, nr PESEL, zdjęcie). Urządzenie znajduje zastosowanie w klubach piłkarskich, które są zobowiązane do przestrzegania Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Skaner jest zintegrowany z naszym systemem i pozwala kilkukrotnie skrócić czas sprzedaży biletów dla kibiców sportowych. Proces odczytu danych z dowodu osobistego trwa kilka sekund. Za pomocą skanera mogą Państwo skutecznie wychwycić osoby znajdujące się w bazie zakazów stadionowych oraz bazie zakazów nadanych indywidualnie przez klub.

 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 13 par. 4 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące w meczach piłki nożnej obejmuje imię i nazwisko, numer PESEL oraz wizerunek twarzy. Na organizatorach meczów piłkarskich leży również obowiązek kontroli osób z zakazem stadionowym (art. 14 par. 1 Ustawy).

 

 

Zobacz także: Serwer | Zestaw komputerowy | Drukarka fiskalna
Drukarka biletów | Skaner dowodów osobistych