Baza danych systemu

Na potrzeby instalacji naszego oprogramowania wyróżniamy dwa rodzaje serwerów: serwer bazy danych systemu iKSORIS oraz serwer (hosting) strony internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów.

 

Serwer bazy danych to specjalnie wydzielony komputer o wysokich parametrach technicznych, na którym zlokalizowana jest baza danych systemu iKSORIS. Aby maksymalnie obniżyć koszty związane z wdrożeniem systemu umożliwiamy wykorzystanie bezpłatnego systemu operacyjnego Linux z bazą danych PostgreSQL. Możliwa jest także instalacja na systemie Windows Server.

 

Serwer powinien być wyposażony w urządzenie do automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych, zlokalizowane w możliwie chłodnym (najlepiej klimatyzowanym) pomieszczeniu i posiadać podzespoły przystosowane do ciągłej pracy. Na serwerze instalowane są następujące komponenty: serwer Apache, PHP5, biblioteki PEAR, baza danych PostgreSQL. W zależności od posiadanej przez Państwa infrastruktury technicznej umożliwiamy także instalację bazy danych systemu na wirtualnym serwerze dedykowanym. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane instytucjom organizującym biletowane wydarzenia w innym miejscu niż siedziba firmy.

 

Serwer strony internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów to hosting przeznaczony do umieszczenia modułu Internet. Strona może być przygotowana w oparciu o szatę graficzną posiadanego przez Państwa serwisu oraz może być zlokalizowana na tym samym hostingu. Zalecamy instalację strony biletowej na innym serwerze niż serwer bazy danych systemu.

 

 

 

Zobacz także: Serwer | Zestaw komputerowy | Drukarka fiskalna
Drukarka biletów
| Skaner dowodów osobistych