Wyposażenie stanowisk sprzedaży biletów

Obok oprogramowania, na kompletny system rezerwacji i sprzedaży biletów składa się przede wszystkim dostarczany przez nas sprzęt komputerowy. Zależnie od Państwa preferencji i ustaleń przed wdrożeniem, dostawa urządzeń może być w całości po naszej stronie lub możliwe jest dostosowanie systemu do urządzeń posiadanych aktualnie przez Państwa.

 

 

Serwer

Serwer to specjalnie wydzielony komputer o wysokich parametrach technicznych, na którym zlokalizowana jest baza danych systemu iKSORIS. Aby maksymalnie obniżyć koszty związane z wdrożeniem systemu umożliwiamy wykorzystanie bezpłatnego systemu operacyjnego Linux z bazą danych PostgreSQL. Możliwa jest także instalacja na systemie Windows Server.

 

dowiedz się więcej


 

Komputer kasowy z monitorem

Jednym z elementów wyposażenia stanowiska sprzedaży biletów jest tradycyjny komputer biurowy z monitorem. Wdrożenie systemu nie musi być związane z zakupem nowych zestawów komputerowych. System pozwala na zastosowanie urządzeń o podstawowych parametrach wyposażonych co najmniej w system operacyjny Windows XP lub wyższy.

 

dowiedz się więcej


 

Drukarka biletów

Do wydruku biletów służą specjalne drukarki, w których najczęściej umieszcza się przygotowane wcześniej rolki biletowe z projektem (połączone ze sobą bilety), na których drukarka nadrukowuje dowolne informacje (nazwa wydarzenia, termin, rodzaj biletu, numer miejsca i rzędu, kod kreskowy, numer biletu, logotypy, tekst reklamowy czy fragment regulaminu).

 

dowiedz się więcej


 

Drukarka fiskalna

Wszystkie transakcje sprzedaży dla odbiorców detalicznych rejestrowane są w pamięci drukarki fiskalnej. W odróżnieniu od kasy fiskalnej, drukarka pracuje w połączeniu z komputerem, a paragon sprzedaży drukuje się automatycznie po zakończeniu transakcji. W tym samym czasie drukowane są bilety za pomocą drukarki biletowej.

 

dowiedz się więcej


 

Czytnik kodów kreskowych

Każde stanowisko kasowe powinno być wyposażone w czytnik kodów kreskowych. Umożliwia on zeskanowanie kodu kreskowego z biletu lub dokumentu. W znaczący sposób usprawnia to pracę kasjerów podczas zwrotów i wystawianiu faktury z paragonów.


 

Drukarka faktur VAT i raportów

Stanowiska kasowe powinny mieć dostęp do drukarki, na której drukowane będą faktury VAT, raporty i zestawienia z systemu iKSORIS. W zależności od rozkładu stanowisk i ich ilości należy zakupić co najmniej jedną taką drukarkę. Stosuje się klasyczne drukarki laserowe lub atramentowe.


 

Szuflada na pieniądze

Uzupełnieniem wyposażenia stanowisk sprzedaży biletów są szuflady kasjerskie służące do przechowywania bilonu oraz banknotów. Każde otwarcie szuflady odnotowywane jest w dzienniku zdarzeń systemu, dzięki czemu zapewniamy pełną kontrolę nad pracującymi w systemie urządzeniami.


 

Drukarka kart plastikowych

Drukarka pozwala na wydruk plastikowych karnetów wstępu z możliwością umieszczenia na nich zdjęcia posiadacza karty i kodu do sprawdzenia biletu na wejściu. Drukarka nanosi jednostronny lub dwustronny druk monochromatyczny, może również drukować w kolorze.


 

Skaner dowodów osobistych

Skaner dowodów osobistych jest urządzeniem automatycznie odczytującym dane z dowodu osobistego (imię, nazwisko, nr dokumentu, nr PESEL, zdjęcie). Urządzenie znajduje zastosowanie w klubach piłkarskich, które są zobowiązane do przestrzegania Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

dowiedz się więcej


 

Pozostałe urządzenia

Narzędzia UPS podtrzymujące zasilanie w przypadku jego awarii. Dodatkowe wyświetlacze do drukarek fiskalnych. Urządzenia przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej.