Modułowa budowa systemu iKSORIS umożliwia przygotowanie rozwiązania dopasowanego do konkretnych potrzeb Klienta. W skład naszego systemu wchodzi 15 modułów.

Konfiguracja i zarządzanie systemem

Moduł Administracja

Moduł wymagany

Moduł Administracja stanowi podstawę systemu iKSORIS. Umożliwia bieżącą konfigurację i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników. Dla zwiększenia komfortu pracy moduł dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na pracę nieograniczonej liczbie zalogowanych pracowników w tym samym czasie.
Sprzedaż, drukowanie i zwrot biletów

Moduł Kasa

Moduł opcjonalny

Moduł Kasa umożliwia sprzedaż, drukowanie i zwrot biletów wstępu. Sprzedaż odbywa się przy użyciu komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie współpracujące z drukarką fiskalną i drukarką biletów. Poza biletami moduł pozwala na sprzedaż karnetów, voucherów, abonamentów, wejściówek i towarów dostępnych w kasie biletowej.
Rezerwacja i sprzedaż biletów na stronie internetowej

Moduł Internet

Moduł opcjonalny

Moduł Internet jest rozszerzeniem Modułu Rezerwacja i pozwala na samodzielną rezerwację biletów przez klientów na stronie internetowej. Moduł ten może być również połączony z serwisami płatności elektronicznych i umożliwiać sprzedaż biletów przez internet.
Pełna obsługa rezerwacji miejsc

Moduł Rezerwacja

Moduł opcjonalny

Moduł Rezerwacja umożliwia kompleksową obsługę rezerwacji biletów wstępu na organizowane wydarzenia. Przeznaczony jest dla instytucji prowadzących telefoniczną i mailową rezerwację biletów lub lekcji edukacyjnych (w tym lekcji muzealnych) i sprawnie zastępuje ręczne prowadzenie kartotek rezerwacji.
Mobilna kontrola biletów

Moduł Kontrola Biletów

Moduł opcjonalny

Moduł Kontrola Biletów jest odpowiedzialny za sprawdzanie poprawności biletów w miejscu wejścia osób na teren obiektu. Elektroniczna kontrola dostępu polega na zeskanowaniu kodu kreskowego umieszczonego na bilecie i sprawdzeniu jego rodzaju oraz terminu.
Tworzenie raportów sprzedaży biletów i frekwencji

Moduł Raporty

Moduł bezpłatny

Moduł Raporty umożliwia zaawansowane generowanie raportów kasowych, sprzedażowych, finansowych, frekwencji i wielu innych, które są ściśle związane z działalnością danej instytucji. Praca w module odbywa się przy użyciu rozbudowanego filtru pozwalającego na eksport danych według dowolnych kryteriów.
Integracja z systemami finansowo-księgowymi

Moduł Wymiana Danych

Moduł opcjonalny

Moduł Wymiana Danych umożliwia wymianę danych księgowych pomiędzy systemem rezerwacji i sprzedaży biletów iKSORIS a zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi.
Moduł JPK

Moduł JPK

Moduł opcjonalny

Moduł JPK umożliwia wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w strukturze JPK_FA oraz JPK_MG, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Skierowany jest do instytucji wystawiających w systemie iKSORIS faktury VAT. Pracując w module JPK można wygenerować pliki JPK_FA i JPK_MG z zadanego okresu, przejrzeć wcześniej wygenerowane pliki, sprawdzić ich poprawność oraz skorygować ewentualne błędy.
Sprzedaż biletów za pomocą automatów biletowych

Moduł Automat

Moduł opcjonalny

Moduł Automat zapewnia integrację systemu ze stacjonarnym automatem biletowym, za pomocą którego możliwa jest sprzedaż biletów. Zakup automatu polecamy przede wszystkim instytucjom, w których regularnie tworzą się kolejki do kas biletowych. Dzięki automatom możliwe jest ich skuteczne rozładowanie.
Moduł Infokiosk

Moduł Infokiosk

Moduł opcjonalny

Moduł Infokiosk wraz z zaprojektowanym przez nas urządzeniem pozwala na samodzielne wydrukowanie biletów kupionych przez internet na blankietach stosowanych w drukarkach biletowych znajdujących się w kasie biletowej. 
Moduł Dystrybutorzy

Moduł Dystrybutorzy

Moduł opcjonalny

Moduł Dystrybutorzy umożliwia sprzedaż biletów poza kanałami dystrybucji należącymi do Klienta. Moduł dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej, a sama sprzedaż może być fiskalizowana bezpośrednio przez współpracującego z Klientem partnera. Tworzenie sieci dystrybucji biletów za pomocą modułu Dystrybutorzy umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby punktów sprzedaży.
Organizacja pracy personelu

Moduł Personel

Moduł opcjonalny

Moduł Personel umożliwia organizację pracy przewodników, edukatorów, animatorów oraz pozostałych osób zatrudnionych w danym obiekcie. Pozwala tworzyć harmonogramy wydarzeń oraz przypisywać poszczególne terminy oraz grupy do odpowiednich pracowników.
Moduł Ekrany Informacyjne

Moduł Ekrany Informacyjne

Moduł opcjonalny

Moduł Ekrany Informacyjne umożliwia wyświetlanie na różnego rodzaju ekranach znajdujących się w danym obiekcie treści reklamowych oraz informacyjnych. Mogą to być komunikaty, obrazy, materiały wideo lub informacje pobierane z systemu iKSORIS dotyczące np. najbliższych terminów, ilości wolnych miejsc czy rodzajów i cen biletów.
Moduł Webservice

Moduł Webservice

Moduł opcjonalny

Moduł Webservice pozwala na wyodrębnienie pewnych funkcjonalności systemu do innych systemów informatycznych. Jest to rozwiązanie ułatwiające zarządzanie większymi projektami, których elementem jest m.in. sprzedaż biletów.
Planowanie, organizowanie i zarządzanie projektami

Moduł Projekty

Moduł opcjonalny

Moduł Projekty umożliwia kompleksowe planowanie, organizację i zarządzanie projektami, takimi jak konferencje, targi, warsztaty, koncerty czy wynajmy komercyjne. Moduł pozwala na odpowiednią koordynację wykorzystania powierzchni, sprzętu oraz zasobów ludzkich potrzebnych do obsługi danego projektu.

DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO: