Modułowa budowa systemu iKSORIS umożliwia przygotowanie rozwiązania dopasowanego do konkretnych potrzeb Klienta. W skład naszego systemu wchodzi 15 modułów.

Konfiguracja i zarządzanie systemem

Moduł Administracja

Moduł wymagany

Moduł Administracja stanowi bazę systemu iKSORIS. Umożliwia tworzenie i edycję wydarzeń biletowanych, bieżącą konfigurację oraz nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników. Dla zwiększenia komfortu pracy moduł jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na pracę nieograniczonej liczbie pracowników w tym samym czasie.
Sprzedaż, drukowanie i zwrot biletów

Moduł Kasa

Moduł opcjonalny

Moduł Kasa umożliwia sprzedaż, drukowanie i zwrot biletów wstępu. Sprzedaż odbywa się przy użyciu komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie współpracujące z drukarką fiskalną i (opcjonalnie) drukarką pamiątkowych biletów wstępu. Poza wejściówkami moduł pozwala na sprzedaż karnetów, voucherów, abonamentów oraz towarów i usług.
Rezerwacja i sprzedaż biletów na stronie internetowej

Moduł Internet

Moduł opcjonalny

Moduł Internet pozwala na samodzielną rezerwację oraz zakup biletów przez klientów poprzez stronę internetową. Sprzedaż przez internet pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów generowanych podczas sprzedaży biletów w kasach. Strona może być wyświetlana w bezpłatnej, dostarczanej przez nas standardowej szacie graficznej lub w szacie graficznej zgodnej z wyglądem strony głównej danej instytucji.
Pełna obsługa rezerwacji miejsc

Moduł Rezerwacja

Moduł opcjonalny

Moduł Rezerwacja umożliwia kompleksową obsługę rezerwacji biletów wstępu na organizowane wydarzenia. Przeznaczony jest dla instytucji prowadzących telefoniczną oraz mailową rezerwację biletów lub lekcji edukacyjnych (w tym lekcji muzealnych) i pozwala sprawnie zastąpić ręczne prowadzenie kartotek z rezerwacjami.
Mobilna kontrola biletów

Moduł Kontrola

Moduł opcjonalny

Moduł Kontrola służy do sprawdzania poprawności biletów w miejscu wejścia osób na teren obiektu. Elektroniczna kontrola biletów polega na zeskanowaniu kodu umieszczonego na bilecie i sprawdzeniu poprawności jego rodzaju oraz terminu.
Tworzenie raportów sprzedażowych i frekwencyjnych

Moduł Raporty

Moduł bezpłatny

Moduł Raporty umożliwia zaawansowane generowanie raportów kasowych, sprzedażowych, finansowych, frekwencyjnych oraz wielu innych, które są ściśle związane z działalnością danej instytucji. Praca w module odbywa się przy użyciu rozbudowanego filtru pozwalającego na eksport danych według dowolnych zadanych kryteriów.
Integracja z systemami finansowo-księgowymi

Moduł Wymiana Danych

Moduł opcjonalny

Moduł Wymiana Danych umożliwia wymianę danych księgowych pomiędzy systemem iKSORIS a zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi. Integracja z oprogramowaniem finansowo-księgowym pozwala na zmniejszenie liczby błędów i pomyłek oraz na oszczędność czasu i usprawnienie pracy działu księgowości poprzez uniknięcie powtarzania wprowadzania tych samych danych do innego systemu.
Moduł JPK

Moduł JPK

Moduł opcjonalny

Moduł JPK pozwala na wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w strukturze JPK_FA oraz JPK_MG zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów i jest przeznaczony dla instytucji wystawiających w systemie iKSORIS faktury. Za pomocą modułu JPK można wygenerować pliki JPK_FA i JPK_MG z zadanego okresu, przejrzeć wcześniej wygenerowane pliki, sprawdzić ich poprawność oraz skorygować ewentualne błędy.
Sprzedaż biletów za pomocą automatów biletowych

Moduł Automat

Moduł opcjonalny

Moduł  Automat umożliwia zakup oraz odbiór wcześniej zakupionych biletów za pomocą dedykowanego biletomatu naszego autorstwa. Automat biletowy jest rozwiązaniem, które polecamy przede wszystkim instytucjom, w których regularnie tworzą się kolejki do kas biletowych.
Moduł Dystrybutorzy

Moduł Dystrybutorzy

Moduł opcjonalny

Moduł Dystrybutorzy umożliwia sprzedaż biletów poza kanałami dystrybucji należącymi do Klienta. Moduł dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej, a sama sprzedaż może być fiskalizowana bezpośrednio przez współpracującego z Klientem partnera. Zdefiniowanie dowolnej liczby punktów sprzedaży pozwala na stworzenie szerokiej sieci dystrybucji biletów.
Organizacja pracy personelu

Moduł Personel

Moduł opcjonalny

Moduł Personel umożliwia organizację pracy przewodników, edukatorów, animatorów oraz innych osób zatrudnionych w danej instytucji. Pozwala tworzyć harmonogramy wydarzeń oraz przydzielać poszczególne terminy oraz grupy do odpowiednich pracowników.
Moduł Ekrany Informacyjne

Moduł Ekrany Informacyjne

Moduł opcjonalny

Moduł Ekrany Informacyjne umożliwia wyświetlanie na różnego rodzaju ekranach znajdujących się w danym obiekcie treści reklamowych oraz informacyjnych. Mogą to być komunikaty, obrazy, materiały wideo lub informacje pobierane z systemu iKSORIS dotyczące np. najbliższych wydarzeń, ilości wolnych miejsc czy rodzajów i cen biletów.
Moduł Webservice

Moduł Webservice

Moduł opcjonalny

Moduł Webservice pozwala na wyodrębnienie pewnych funkcjonalności systemu iKSORIS do innych systemów informatycznych. Jest to rozwiązanie ułatwiające zarządzanie większymi projektami, które obejmują rezerwację i sprzedaż biletów.
Planowanie, organizowanie i zarządzanie wydarzeniami

Moduł Projekty

Moduł opcjonalny

Moduł Projekty obejmuje szereg narzędzi wspierających organizację różnych wydarzeń w danej instytucji. Umożliwia kompleksowe planowanie, organizację i zarządzanie konferencjami, targami, warsztatami, koncertami oraz innymi wynajmami komercyjnymi. Moduł pozwala na odpowiednią koordynację wykorzystania powierzchni, sprzętu oraz zasobów ludzkich potrzebnych do obsługi danego wydarzenia.

DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO: