Funkcjonalność systemu

W skład systemu biletowego iKSORIS wchodzi 9 głównych modułów funkcjonalnych:

 

 

 

Moduł Administracja

MODUŁ WYMAGANY

 

Moduł Administracja stanowi podstawę całego systemu. Umożliwia bieżącą konfigurację i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników. Dla zwiększenia komfortu pracy moduł dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na pracę nieograniczonej liczby zalogowanych pracowników w tym samym czasie.

 

dowiedz się więcej


Moduł Kasa

MODUŁ OPCJONALNY

 

Moduł Kasa umożliwia sprzedaż, drukowanie i zwrot biletów wstępu. Sprzedaż odbywa się przy użyciu komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie współpracujące z drukarką fiskalną i drukarką biletów. Poza biletami moduł pozwala na sprzedaż karnetów, voucherów, abonamentów, wejściówek i towarów znajdujących się w kasie biletowej.

 

dowiedz się więcej


Moduł Rezerwacja

MODUŁ OPCJONALNY

 

Moduł Rezerwacja umożliwia kompleksową obsługę rezerwacji biletów wstępu na organizowane wydarzenia. Przeznaczony jest dla instytucji prowadzących telefoniczną i mailową rezerwację biletów lub lekcji edukacyjnych (w tym lekcji muzealnych) i sprawnie zastępuje ręczne prowadzenie kartotek rezerwacji w zeszytach.

 

dowiedz się więcej


Moduł Internet

MODUŁ OPCJONALNY

 

Moduł Internet to rozszerzenie Modułu Rezerwacji o możliwość samodzielnej rezerwacji biletów przez osoby zainteresowane z poziomu Państwa strony internetowej. Docelowo moduł ten może być połączony z serwisami płatności elektronicznych i umożliwiać sprzedaż biletów przez Internet.

 

dowiedz się więcej


Moduł Raporty

MODUŁ BEZPŁATNY

 

Moduł umożliwia zaawansowane generowanie raportów kasowych, sprzedażowych, finansowych, frekwencji i wielu innych, które są ściśle związane z działalnością instytucji. Praca w module odbywa się przy użyciu rozbudowanego filtra pozwalającego na eksport danych wg dowolnych kryteriów.

 

dowiedz się więcej


Moduł Kontrola Biletów

MODUŁ OPCJONALNY

 

Moduł Kontrola Biletów odpowiedzialny jest za sprawdzanie poprawności biletów w miejscu wejścia osób na teren obiektu. Elektroniczna kontrola dostępu polega na zeskanowaniu kodu kreskowego umieszczonego na bilecie i sprawdzeniu zgodności jego rodzaju oraz terminu.

 

dowiedz się więcej

 

Moduł Wymiana Danych

MODUŁ OPCJONALNY

 

Moduł umożliwia wymianę danych księgowych pomiędzy systemem rezerwacji i sprzedaży biletów iKSORIS, a zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi.

 

dowiedz się więcej

 

Moduł JPK

MODUŁ OPCJONALNY

 

Moduł umożliwia wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w strukturze JPK_FA, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Skierowany jest do Klientów wystawiających w systemie iKSORIS faktury VAT. W ramach modułu można utworzyć plik JPK_FA z żądanego okresu, przejrzeć wcześniej wygenerowane pliki, sprawdzać ich poprawność oraz korygować ewentualne błędy.

 

 

Moduł Automat

MODUŁ OPCJONALNY

 

Moduł Automat zapewnia integrację systemu ze stacjonarnym automatem biletowym, za pomocą którego możliwa jest sprzedaż biletów. Zakup automatu polecamy przede wszystkim instytucjom, w których regularnie tworzą się kolejki do kas biletowych. Dzięki automatom możliwe jest ich skuteczne rozładowanie.

 

dowiedz się więcej