Kontrola biletów za pomocą bramek Kontrola biletów za pomocą urządzeń kontroli dostępu polega na zeskanowaniu kodu umieszczonego na bilecie bilecie oraz sprawdzeniu poprawności jego rodzaju i terminu przez skaner zamontowany w bramce. Umożliwia to pełną automatyzację procesu sprawdzania biletów. W zależności od specyfiki obiektu moduł Kontrola może być zintegrowany z urządzeniami kontroli dostępu takimi jak kołowroty, bramki uchylne i wysokie bramy stadionowe.

Podobnie jak skanery mobilne, bramki mogą pracować w systemach kontroli dostępu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Ich konstrukcja wymaga jednak wcześniejszego przygotowania podłoża oraz instalacji elektrycznej. W przypadku zastosowania takich urządzeń, moduł Kontrola jest instalowany na stacji roboczej sterującej pracą odpowiednich urządzeń, a weryfikacja biletów odbywa się poprzez przyłożenie biletu do zamontowanego w bramce skanera.

DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO: