Konfiguracja i zarządzanie systemem
Moduł Administracja stanowi bazę systemu iKSORIS. Umożliwia tworzenie i edycję wydarzeń biletowanych, bieżącą konfigurację oraz nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników. Dla zwiększenia komfortu pracy moduł jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na pracę nieograniczonej liczbie pracowników w tym samym czasie. W zależności od charakteru  działalności prowadzonej przez Klienta, możliwe jest utworzenie stanowiska ze zdalnym dostępem do modułu z dowolnego miejsca.

Do najważniejszych funkcjonalności modułu należą:

 • tworzenie oraz edycja aktualnych i nadchodzących wydarzeń biletowanych
 • tworzenie cenników i zarządzanie organizowanymi wydarzeniami
 • tworzenie harmonogramów i automatyzacja dodawania terminów wydarzeń
 • określanie dostępności terminów wydarzeń w kasie
 • określanie możliwości rezerwacji i zakupu biletów przez internet
 • zarządzanie grupami miejsc w obiektach (pełna obsługa miejsc numerowanych i nienumerowanych)
 • tworzenie szablonów wiadomości email oraz SMS, które są automatycznie wysyłane do osoby rezerwującej lub kupującego
 • tworzenie różnych układów wydruku informacji na biletach
 • zarządzanie uprawnieniami pracowników w odniesieniu do poszczególnych modułów systemu
 • zarządzanie magazynami, dokumentami magazynowymi oraz kartotekami towarów i dostawców
 • przeglądanie dziennika zdarzeń z możliwością filtrowania


Przykładowe widoki z modułu:

Administracja - Logowanie

Administracja - Główna

 Administracja - Dodawanie terminu

Administracja - Lista terminów

DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO: