Konfiguracja i zarządzanie systemem

Moduł Administracja stanowi podstawę całego systemu. Umożliwia bieżącą konfigurację i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników. Dla zwiększenia komfortu pracy moduł dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na pracę nieograniczonej liczby zalogowanych pracowników w tym samym czasie. W zależności od charakteru Państwa działalności, możliwe jest utworzenie stanowiska ze zdalnym dostępem do modułu z dowolnego miejsca, bez konieczności instalacji programu.

 

Do najważniejszych funkcjonalności modułu możemy zaliczyć m.in.:

 

  • tworzenie cenników i zarządzanie organizowanymi wydarzeniami,
  • tworzenie harmonogramów do automatyzowania dodawania terminów wydarzeń,
  • określanie kiedy termin ma być widoczny w kasie, a kiedy w rezerwacji czy w Internecie,
  • zarządzanie obiektami i grupami miejsc w obiektach (pełna obsługa miejsc numerowanych i nienumerowanych),
  • określanie szablonów wiadomości e-mail i sms, które są automatycznie wysyłane na adres rezerwującego lub kupującego,
  • zarządzanie pracownikami i nadawanie im uprawnień do poszczególnych modułów systemu,
  • zarządzanie magazynami, towarami, dostawcami i dokumentami magazynowymi,
  • tworzenie różnych układów wydruku informacji z systemu na biletach,
  • przeglądanie dziennika zdarzeń z możliwością filtrowania.

 

Administracja - Logowanie Administracja - Główna Administracja - Dodawanie terminu Administracja - Lista terminów

 

 

Zobacz także: Moduł Administracja | Moduł Kasa | Moduł Rezerwacja | Moduł Internet
Moduł Raporty | Moduł Kontrola Biletów | Moduł Wymiana Danych | Moduł Automat