Tworzenie raportów sprzedażowych i frekwencyjnych Moduł Raporty umożliwia zaawansowane generowanie raportów kasowych, sprzedażowych, finansowych, frekwencyjnych oraz wielu innych, które są ściśle związane z działalnością danej instytucji. Praca w module odbywa się przy użyciu rozbudowanego filtru pozwalającego na eksport danych według dowolnych zadanych kryteriów. System umożliwia również przyznawanie pracownikom określonych uprawnień, które pozwalają na wygenerowanie tylko wybranych raportów. Moduł dostępny jest bez ograniczeń dotyczących liczby jednocześnie korzystających z niego osób. Każdy wygenerowany w systemie raport może być dodatkowo zapisany do pliku PDF lub XLS, co umożliwia późniejszą edycję danych i dopasowanie raportu do indywidualnych potrzeb.

DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO: