Organizacja pracy personelu Moduł Personel umożliwia organizację pracy przewodników, edukatorów, animatorów oraz innych osób zatrudnionych w danej instytucji. Pozwala tworzyć harmonogramy wydarzeń oraz przydzielać poszczególne terminy oraz grupy do odpowiednich pracowników. Wydarzenia mogą być przypisywane do pracowników przez administratora systemu lub w sposób automatyczny (także w zakresie przydzielania zastępstw) na podstawie:
  • określonych godzin pracy
  • zdefiniowanych wydarzeń, które może obsługiwać dana osoba
  • znajomości języków obcych
  • zdefiniowanych nieobecności (urlop, choroba, inna nieobecność)

Moduł w formie dedykowanej aplikacji dla pracowników jest dostępny zarówno w przeglądarce internetowej na komputerze, jak i również na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy czy tablet.  Pracownicy mają wgląd w harmonogram swoich zajęć, mogą określać swoją dostępność, wyrażać chęć udziału w danym wydarzeniu, zrezygnować z udziału w przydzielonych wydarzeniach oraz raportować swoją aktywność. Lista uprawnień przypisanych poszczególnym pracownikom jest konfigurowana przez administratora systemu.

DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO: