Planowanie, organizowanie i zarządzanie wydarzeniami
Moduł Projekty został stworzony od podstaw w oparciu o sprawdzone praktyki organizacji wydarzeń w największych instytucjach w Polsce. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy z Klientami korzystającymi już z systemu iKSORIS. Pozwoliło to nam stworzyć kompleksowe narzędzie dla osób zajmujących się w danej instytucji planowaniem, organizacją i realizacją wydarzeń. W połączeniu z całością systemu iKSORIS, moduł Projekty daje Klientom możliwość zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich informacji na temat wydarzeń odbywających w danym obiekcie.

Moduł Projekty obejmuje szereg narzędzi wspierających organizację różnych wydarzeń w danej instytucji. Umożliwia kompleksowe planowanie, organizację i zarządzanie konferencjami, targami, warsztatami, koncertami oraz innymi wynajmami komercyjnymi. Moduł pozwala na odpowiednią koordynację wykorzystania powierzchni, sprzętu oraz zasobów ludzkich potrzebnych do obsługi danego wydarzenia.

Moduł Projekty oferuje narzędzia umożliwiające:

  • tworzenie rozbudowanych projektów
  • zarządzanie kolejnymi etapami realizacji projektu i śledzenie postępów prac
  • zarządzanie zajętością powierzchni w obiekcie
  • automatyzację procesów decyzyjnych
  • ustrukturyzowanie przepływu informacji między pracownikami oraz działami
  • zarządzanie uprawnieniami pracowników
  • gromadzenie w jednym miejscu odpowiednich dokumentów związanych z danym projektem


DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO: